Overlay

Czech Republic

V únoru 2015 společnost The Royal Bank of Scotland oznámila změny svých obchodů, v jejichž důsledku se ze společnosti RBS stane banka s vyšším zacílením, která bude dlouhodobě udržitelná díky nabídce produktu více zacíleného na klienta a omezenému zeměpisnému rozsahu. Zároveň jsme uvedli, že naši nabídku služeb bankovních transakcí znovu zaměříme na náš domácí trh ve Spojeném království a Irsku.


To znamená, že společnost RBS již nebude poskytovat služby globálních transakcí, včetně bankovních účtů, plateb, elektronického bankovnictví, řízení hotovosti a obchodních finančních služeb (společně dále jen „služby GTS“) mimo území Spojeného království a Irska nebo z mezinárodní platformy GTS ve Spojeném království a Irsku (1) a že bylo ukončeno působení společnosti RBS ve vybraných zeměpisných oblastech.

V tomto ohledu jsme zahájili rozsáhlou komunikaci s klienty za účelem usnadnění procesu uzavření naší mezinárodní sítě.

Kontaktní údaje

V srpnu 2015 společnost Royal Bank of Scotland Plc ukončila svou činnost v Česká republika. Kontaktujte nás prosím, pokud máte dotazy ohledně bankovních účtů a bankovních služeb ustanovených prostřednictvím naší pobočky v (vložit jméno země).


a) Pokud je váš bankovní účet nyní uzavřen, ale přejete si požádat o zůstatek, kontaktujte nás prosím na rbs.balance.claim@rbs.com

b) Pokud máte jakékoliv jiné dotazy ohledně naší pobočky v Česká republika, kontaktujte prosím náš tým správy žádostí na nwm.info.request@natwestmarkets.com nebo poštou na následující adrese:

National Westminster Bank plc
K rukám: Tým správy žádostí
ul. Ilzecka 26, building E
02-135 Warsaw
Polsko

GDPR

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), kontaktujte náš tým pro požadavky na přístup subjektu na SARS@natwestmarkets.com nebo poštou na následující adrese:


National Westminster Bank SARs
250 Bishopsgate
London EC2M 4AA
Sojené království


Pro žádosti o zaměstnance nebo ex-zaměstnance prosím kontaktujte SARsManchester@rbs.co.uk

Poznámky:

(1) Vyloučeny jsou služby poskytované společností The Royal Bank of Scotland International Limited (RBS International) v Jersey, na ostrově Man, v Guernsey, na Gibraltaru a v Luxembursku. Více informací je k dispozici na.


Pracovním jazykem týmu správy žádostí je angličtina a vaše dotazy budou zpracovány rychleji, pokud budou zaslány v anglickém jazyce. Pro překlad dotazů obdržených v jiných jazycích si společnost NatWest Markets zajistí překladatelské služby.

Navštivte prosím naše internetové stránky, kde si můžete přečíst plné znění našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, které představuje souhrn informací o nakládání s osobními údaji našich zákazníků za účelem provádění našich obchodů a poskytování výrobků a služeb našim zákazníkům. Zahrnuty jsou rovněž další informace o rozšířených právech jednotlivců a o tom, jak je uplatnit.