Overlay

Slovakia

Vo februári 2015 spoločnosť The Royal Bank of Scotland oznámila zmeny svojich obchodov, v dôsledku ktorých sa zo spoločnosti RBS stane banka s vyšším zacielením, ktorá bude dlhodobo udržateľná vďaka ponuke produktu viac zacieleného na klienta a obmedzenému zemepisnému rozsahu. Zároveň sme uviedli, že našu ponuku služieb bankových transakcií znovu zameriame na náš domáci trh v Spojenom kráľovstve a Írsku.


To znamená, že spoločnosť RBS už nebude poskytovať služby globálnych transakcií vrátane bankových účtov, platieb, elektronického bankovníctva, riadenia hotovosti a obchodných finančných služieb (spoločne ďalej len „služby GTS“) mimo územia Spojeného kráľovstva a Írska alebo z medzinárodnej platformy GTS v Spojenom kráľovstve a Írsku (1) a že bolo ukončené pôsobenie spoločnosti RBS vo vybraných zemepisných oblastiach.

V tomto ohľade sme začali rozsiahlu komunikáciu s klientmi s cieľom uľahčenia procesu uzatvorenia našej medzinárodnej siete.

Kontaktné údaje

V auguste 2015 spoločnosť Royal Bank of Scotland Plc ukončila svoju činnosť v Slovensko. Kontaktujte nás, prosím, ak máte otázky, čo sa týka bankových účtov a bankových služieb ustanovených prostredníctvom našej pobočky v (vložiť názov krajiny).


a) Pokiaľ je váš bankový účet teraz uzatvorený, ale prajete si požiadať o zostatok, kontaktujte nás, prosím, na rbs.balance.claim@rbs.com

b) Pokiaľ máte akékoľvek iné otázky týkajúce sa našej pobočky v Slovensko, kontaktujte, prosím, náš tím správy žiadostí na nwm.info.request@natwestmarkets.com alebo poštou na nasledujúcej adrese:

National Westminster Bank plc
Do rúk: Tím správy žiadostí
ul. Ilzecka 26, building E
02-135 Warsaw
Poľsko

Pre žiadateľov o zamestnancov alebo ex-zamestnancov kontaktujte prosím SARsManchester@rbs.co.uk

GDPR

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), kontaktujte náš tím pre požiadavky na prístup subjektu na SARS@natwestmarkets.com alebo poštou na nasledujúcej adrese:


National Westminster Bank SARs
250 Bishopsgate
London EC2M 4AA
Spojene kralovstvo


Poznámky:

(1) Vylúčené sú služby poskytované spoločnosťou The Royal Bank of Scotland International Limited (RBS International) v Jersey, na ostrove Man, v Guernsey, na Gibraltari a v Luxembursku. Viac informácií je k dispozícii na.

Pracovným jazykom tímu správy žiadostí je angličtina a vaše otázky budú spracované rýchlejšie, pokiaľ budú zaslané v anglickom jazyku. Pre preklad otázok prijatých v iných jazykoch si spoločnosť NatWest Markets zaistí prekladateľské služby.

Navštívte, prosím, naše internetové stránky, kde si môžete prečítať plné znenie nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré predstavuje súhrn informácií o nakladaní s osobnými údajmi našich zákazníkov s cieľom vykonávania našich obchodov a poskytovania výrobkov a služieb našim zákazníkom. Zahrnuté sú takisto ďalšie informácie o rozšírených právach jednotlivcov a o tom, ako ich uplatniť.