Overlay

Duyurular

Sicil No: 19901

TİCARET UNVANI

TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL

MERKEZ ŞUBESİ

1. İLAN

Tasfiye Memurluğundan,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 19901 sicil numarası ile kayıtlı şubemiz 16.05.2017 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı 22.05.2017 tarihinde tescil edilmiştir.

Şubemizin borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde Tamburi Ali Efendi Sokak No: 13, Etiler, Beşiktaş, İstanbul adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 541. Maddesi gereğince ilan olunur.

Tasfiye Heyeti

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc., Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

Rauf Özdinçer (İmza)
Saffet Mete Kunter (İmza )

Ticaret Sicil Gazetesi - 25 Mayıs 2017 Sayı: 9333

 

Sicil No: 19901

TİCARET UNVANI

TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL

MERKEZ ŞUBESİ

2. İLAN

Tasfiye Memurluğundan,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 19901 sicil numarası ile kayıtlı şubemiz 16.05.2017 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı  22.05.2017  tarihinde tescil edilmiştir.

Şubemizin borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde   Tamburi Ali Efendi Sokak  No: 13, Etiler, Beşiktaş, İstanbul   adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 541. Maddesi gereğince ilan olunur.

Tasfiye Heyeti 

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc., Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

Rauf Özdinçer     (İmza)
Saffet Mete Kunter  (İmza )

Ticaret Sicil Gazetesi -  01 Haziran 2017   Sayı: 9338Sicil No: 19901

TİCARET UNVANI

TASFİYE HALİNDE THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC. MERKEZİ EDINBURGH İSTANBUL

MERKEZ ŞUBESİ

3. İLAN

Tasfiye Memurluğundan,

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 19901 sicil numarası ile kayıtlı şubemiz 16.05.2017 tarihinde tasfiyeye girmiş ve tasfiye kararı  22.05.2017  tarihinde tescil edilmiştir.

Şubemizin borçlu ve alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde   Tamburi Ali Efendi Sokak  No: 13, Etiler, Beşiktaş, İstanbul   adresinde bulunan tasfiye memurluğuna müracaatları 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 541. Maddesi gereğince ilan olunur.

Tasfiye Heyeti 

Tasfiye Halinde The Royal Bank of Scotland Plc., Merkezi Edinburgh, İstanbul Merkez Şubesi

Rauf Özdinçer     (İmza)
Saffet Mete Kunter  (İmza ) 

Ticaret Sicil Gazetesi -  08 Haziran 2017   Sayı: 9343